§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Sklep Watchmark, dostępny pod adresem https://watchmark.pl jest prowadzony przez AMPLITON Grzegorz Dubrowski, ul. II Armii Wojska Polskiego 32, 68-131 Witoszyn, numer NIP 924 133 98 68, REGON 080290725, adres e-mail info@watchmark.pl, numer telefonu 530 775 810.

1.2 Sklep Watchmark prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony https://watchmark.pl

1.3 Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

1.4 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

(a) Sklep Internetowy, zwany „Sklepem” – Watchmark, prowadzony przez Ampliton Grzegorz Dubrowski, przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://watchmark.pl

(b) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów

c) Regulamin – poniższy regulamin, określający przepisy dokonywania zakupów w Sklepie

d) Produkt, zwany „Rzeczą” - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, między Klientem a Sklepem.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

2.1 Sklep Internetowy świadczy następujące usługi:

(a) umożliwianie nabycie Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu za pośrednictwem formularza zamówienia,

(b) prowadzenie Konta Klienta w Sklepie – umowa zawarta na czas nieokreślony,

(c) umożliwia Klientom wyrażania opinii na temat Produktów Sklepu,

(d) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną – Newsletter.

2.2 Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@watchmark.pl albo w formie pisemnej na adres Watchmark CH Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

§ 3 Warunki świadczenia usług

1. Klient ma możliwość rejestracji indywidualnego konta – po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, podając w nim następujące dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail.

2. Klient może korzystać ze Sklepu bez rejestracji konta. Podczas składania zamówienia Klient nieposiadający zarejestrowanego konta podaje w formularzu niezbędne dane do dostarczenia zamówionych Produktów.

3. Informacje, dostępne na stronie Sklepu są zaproszeniem do zawarcia umowy.

4. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, której wysokość jest zależna od wybranej opcji dostawy i formy płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie może się zmienić.

6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się Poczta Polska i firma kurierska – Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

7. Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia i są zależne od wartości zamówienia, wagi oraz wymiarów paczki, przed potwierdzeniem zamówienia.

 

§ 4 Zakupy w Sklepie

1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2. W celu złożenia zamówienia, należy wybrany Produkt umieścić w koszyku, następnie wybrać rodzaj przesyłki oraz sposób płatności, następnie zatwierdzić zamówienie.

3. Na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zamówienia.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§ 5 Sposób i termin zapłaty

1. Kupujący jest obowiązany uregulować należność stanowiącą Cenę Całkowitą + Koszt przesyłki za zakupiony Produkt nie później niż w terminie 72 godzin od daty złożenia zamówienia.

2. Zapłata należności następuje za pośrednictwem przyjętych i oferowanych przez Administratora sposobów płatności:

Za pobraniem – zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej,

Przelew standardowy,

Przelew za pomocą szybkich płatności – Paynow 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartamijest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy upływa 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym Klient otrzymał rzecz.

3. O odstąpieniu od umowy, Klient informuje Sklep wypełniając formularz. Po zarejestrowaniu formularza odstąpienia od umowy, Klient otrzyma potwierdzenie jego zgłoszenia na wskazany adres e-mail wraz z nr zgłoszenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Klient, który nie chce skorzystać ze zwrotu rzeczy za pośrednictwem zarejestrowanego konta, może zwrócić rzecz we własnym zakresie oraz na własny koszt. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania.

6. Korzystanie z sugerowanej procedury zwrotnej nie ogranicza w żaden sposób praw klienta do odstąpienia od umowy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 7 Reklamacje Produktów

1.Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

2. Reklamacje należy wysyłać na adres: Watchmark CH Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie formularza. Po zarejestrowaniu reklamacji, otrzymają Państwo potwierdzenie jej zgłoszenia na wskazany adres e-mail wraz z nr zgłoszenia. Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Produkt z dowodem zakupu oraz nr zgłoszenia otrzymanym w mailu. 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. 

4. Watchmark udziela na zakupiony produkt gwarancji na okres 24 miesięcy. Gwarancja obejmuje mechanizm oraz wady produkcyjne. 

5. Gwarancja nie obejmuje: 

-okresu przydatności baterii, wskazówek, tarczy oraz cyrkonii

-wad wynikających z użytkowania paska

-normalnego zużycia eksploatacyjnego i starzenia (np. zarysowań na szkiełku, zmian koloru, a także zmian właściwości materiałów z których wykonano niemetalowe paski, takich jak skóra, tkanina, kauczuk, złuszczenia oraz zmiany kolorowych powłok galwanicznych)

-uszkodzeń którejkolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadków (uderzeń, wgnieceń, zbicia szkła, zalania itp.)

-użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nieprzestrzegania instrukcji obsługi

-produktu, na którym dokonywane były operacje przez osoby nieuprawnione (np. w związku z wymiana baterii, obsługą lub naprawami). 

- naturalne zużywanie się, tj. uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji; uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

 

§ 8 Wymiana Produktów

1. Klient ma prawo do wymiany towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do wymiany upływa po 14 dniach od dnia następującego po dniu, w którym Klient otrzymał rzecz.

3. O chęci wymiany towaru, Klient informuje Sklep wypełniając formularz. Po zarejestrowaniu formularza wymiany, Klient otrzyma potwierdzenie jego zgłoszenia na wskazany adres e-mail wraz z numerem zgłoszenia. Aby zachować termin do wymiany, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą chęci wykonania przysługującego mu prawa do wymiany przed upływem terminu do wymiany.

4. Klient wysyła zakupiony towar we własnym zakresie na adres: Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. Do paczki należy dołączyć zakupiony towar wolny od wad oraz numer zgłoszenia, otrzymany po wypełnieniu formularza.

5. Wymiana dotyczy produktów pełnowartościowych. Jeśli zostały stwierdzone nieprawidłowości w działaniu to produkt podlega reklamacji, a nie wymianie.

6. Wymiana zostanie dokonana niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni od daty dostarczenia do nas towaru, jeśli produkt na który Klient chce wymienić towar jest dostępny w sklepie. Jeśli produkt wskazany przez klienta na wymianę jest niedostępny, zostanie on wysłany niezwłocznie po przyjęciu przez nas dostawy danego produktu.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

1. Klient może również zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług drogą elektroniczną listem poleconym na adres: Ampliton Grzegorz Dubrowski, Sklep Medyczny, ul Gdańska 17, 66-620 Gubin. W treści zgłoszenia należy wskazać przyczynę reklamacji oraz dane osoby reklamującej (imię, nazwisko, adres, telefon).

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia jej zgłoszenia.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Ampliton Grzegorz Dubrowski danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.

3. “ Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że Administratorem danych osobowych Ampliton Grzegorz Dubrowski, ul. Żołnierzy  II Armii Wojska Polskiego 32, 68-131 Witoszyn, NIP 924 133 98 68, REGON 080290725

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.( Dz.U. 2014 poz. 827)

2. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia Produkty bez wad.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, bez podania przyczyny zmian. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 r.10

close Koszyk
close Koszyk

Rejestracja nowego konta